HAKKIMIZDA

UNVAN                         : NEVŞEHİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

KURULUŞ                   : 1967

KANUN                        : 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU

NİTELİK                       : KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞU

BAĞLI ODA                 : 24

AMAÇ                          : Esnaf ve sanatkârların çalışmalarını meslekî yönden ve kamu yararına uygun olacak şekilde düzenlemek ve bu hususta gerekli görülecek her türlü tedbiri almak ve teşebbüste bulunmak, esnaf ve sanatkârın meslekî eğitimlerini geliştirmek, esnaf ve sanatkârları her platformda temsil etmek, sorunlarının çözümü için kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, esnaf ve sanatkârların haklarını korurken tüketici haklarınına da dikkat etmek,  esnaf ve sanatkârların gelişen teknolojiye uyum sağlaması amacıyla gerekli eğitimleri vermek, devletin esnaf ve sanatkara sunduğu hizmetlerden faydalanılması için rehberlik ve danışmanlik hizmeti vermek ve Bakanlık tarafından esnaf ve sanatkârlarla ilgili verilecek görevleri yerine getirmektir.

 

KURUMSAL VİZYON: Geçmişimizden gelen Ahilik Kültürü deneyimimizle çağın gerekleri ve teknolojiyi verimli ve doğru kullanarak teşkilatımızı ve esnaf ve sanatkârlarımızı daha ileriye taşımak, esnaf ve sanatkârlarımızın istihdam oranını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, esnaf ve sanatkârlarımızın devlet desteklerinden yararlanmasını sağlayarak daha hızlı ve temeli sağlam bir şekilde büyümesine yardımcı olmak, esnaf ve sanatkârlarımızın faaliyet gösterdiği iş alanlarına uygun olarak eğitimler vererek bilinçli büyümeyi ve gelişmeyi sağlamak, esnaf ve sanatkârlar ile devletin arasında bir köprü vazifesi görerek uyumlu çalışma ortamına katkı sağlamak, Ahilik ilke ve esaslarına göre çıraklar, kalfalar ve ustalar yetiştirilmesini sağlamaktır.

AHİLİK İLKELERİ      : Elini Açık Tut, Sofranı Açık Tut, Kapını Açık Tut.

Gözünü Bağlı Tut.

Beline ve Diline Sahip Ol.