SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP İŞLETMELER İÇİN YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU :

HABERLER

Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetvellerini (Yıllık Ciro Bilgisi, Kapasite Kullanım Oranı Bilgisi, Çalışan Sayısı, Tüketilen Enerji, Üretim Şekli, Üretim Bilgisi ve Atık Madde Bilgilerini) eksiksiz doldurarak Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” (http://sanayisicil.sanayi.gov.tr) ve buradan işletme adına alınan şifre ile sisteme girilip arkasından “İşletme” menüsüne girildikten sonra çıkan ekranda “Belge No ile İşletmemi Getir” veya “Kayıtlı İşletmelerim” menüsünden işletme çağırılarak  Yıllık İşletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriş yapılarak sistem üzerinden “İl Müdürlüğüne Gönder” sekmesinin tıklanarak online olarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilecektir.

Buna göre kayıtlı işletmelerin ceza durumuna düşmemeleri için Nisan ayı sonuna kadar Yıllık İşletme Cetvellerini göndermesi, yarım kalanların ise Yıllık işletme Cetvelini gönderme işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Sanayicilerimizin 2.356,00 TL’lik idari para cezasına muhatap olmamaları için 30 Nisan 2022 gün sonuna kadar beklenilmeden bir an önce Yıllık İşletme Cetvellerinin girişleri yapılarak, İnternet ortamındaki online girişlerin son günde sistemde yoğunluk olacağı ve olası sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak en son güne bırakılmaması gerekmektedir.

Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini 30 Nisan 2022’ ye kadar (Söz konusu tarihin bu yıl resmi tatile denk gelmesi nedeniyle 5 Mayıs 2022 tarihi sonuna kadar) internet ortamında süresi içinde giriş yapmayan işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 9.Maddesi gereğince 2.356,00 (ikibinüçyüzellialtı) TL idari para cezası uygulanacaktır. 

İlgililere önemle duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.