KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Görüşüldü

HABERLER
KOSGEB İl Müdürü Ali Usta, Birlik Başkanımız Mehmet Pınarbaşı’ yı makamında ziyaret ederek; KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programının Esnaf ve Sanatkarlara yönelik sağladığı faydalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Ziyarette program uygulama esaslarından da bahseden Usta Destek hakkında aşağıdaki bilgileri de paylaştı.
Destek Programı Detayları;
Mikro ve küçük işletmelerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem
ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanması
amacıyla, KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı başlatılmıştır.
İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten
daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere;
– 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki
ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi
taahhüdü ve
– Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartıyla
yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin TL geri ödemeli destek verilecektir.
– İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 bin TL
artırımlı olarak uygulanacaktır.
– Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul
edilecektir.
-Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek
alabilecektir.
– Destekten yararlanabilecek MKİ’lerin sektör listesi www.kosgeb.gov.tr adresinde
yayınlanmaktadır.
– Asgari prosedürle, süratli ve güvenli bir yöntemle destek verilmesi gerektiğinden, diğer
KOSGEB destek programlarından farklı olarak kurul veya komite değerlendirme prosedürü
olmayacaktır.
-Uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, KOSGEB’in web tabanlı destek
uygulama arayüzü olan KBS (E-devlet sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, MERSİS –
ESBİS ve diğer bazı veritabanlarıyla bağlantılı olan KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru
yapabilecektir.
-Bütçe imkanları ölçüsünde başvuru sırasına göre geçici onay verilecek, yeni personeli istihdam
eden mikro ve küçük işletmelerin ödeme talebi başvuru sırasına göre bütçenin yeterli
olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecektir.
-Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında
peşin olarak yapılacaktır.
– Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif
olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza edildiği ve yeni personelin istihdam
edildiği kontrol edilecektir.
– 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek süre verilecek, 3 ay
ek süre içinde yükümlülük tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem ödenecektir.
Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; mikro ve küçük işletmeler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir.
– Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan mikro ve küçük işletmelerden ise; verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsil edilecektir.” dedi.
Birlik Başkanımız Mehmet Pınarbaşı ise destekten uygun şartları taşıyan tüm esnaf ve sanatkarların faydalanmasını teminen gerekli olan tüm çalışmaları işbirliği içerisinde yürüteceklerini belirterek KOSGEB Müdürü Usta’ ya ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.