Salgın hastalık nedeniyle işletmesi veya işleri zarar gören esnaf ve sanatkârlarımızın kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla veya doğrudan Halk bankasından 31 Aralık 2020 öncesi kullandırılan ve 01 Ocak -30 Haziran 2021 tarihleri arasında ödeme taksiti bulunan düşük faizli kredilere yönelik faizli taksit erteleme kararı bugün ki Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Mehmet Pınarbaşı
Birlik Başkanı

By admin